Συγκρότηση ομάδας εργασίας

Ο Δήμος Χαλκιδέων ανακοίνωσε τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την προώθηση και ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου μεταφοράς, αφενός για τη διερεύνηση και δημιουργία νέων ποδηλατικών διαδρομών και αφετέρου για την ευαισθητοποίηση των πολιτών με δράσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Η ομάδα αυτή αποτελείται από τους:
1. Αλεξάνδρα Παπαναστασίου, ειδική συνεργάτης Δημάρχου Χαλκιδέων, ως συντονίστρια
2. Παντελή Τραπεζούντιο, Σύμβουλο Κοινότητας Χαλκίδας – Μέλος της Ομάδας “Ποδηλάτες Χαλκίδας”
3. Γεώργιο Σεπετή, υπάλληλο της Υπηρεσίας Δόμησης (Σχέδιο Πόλης) Δήμου Χαλκιδέων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου